Enquisa inicial (obrigatoria)Vista previa

A través desta enquisa trataremos de identificar o contexto xeral do grupo en canto a aspectos metodolóxicos e técnicos, para utilizalos de punto de partida na construción das novas aprendizaxes.